Đội ngũ kiến trúc sư

Kiến trúc sư Phương Anh Tuấn

Chức danh: CEO & Giám sát

Kinh nghiệm:

Dự án tiêu biểu:

Kỹ sư Hoàng Ngọc Tuấn

Chức danh: CMO & Tư vấn dự án

Kinh nghiệm:

Dự án tiêu biểu:

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Tuấn

Chức danh:

Kinh nghiệm:

Dự án tiêu biểu:

Giám sát công trình Lê Văn Hoàng

Chức danh:

Kinh nghiệm:

Dự án tiêu biểu:

© COPYRIGHT © 2019 PLS. ALL RIGHTS RESERVED.

×